Oferta Volvo për dimër më të sigurt

Automjete në aksion me financim të favorshëm dhe me set rrota dimri me çmim të përgjysmuar.

PËR NJË TË ARDHME MË TË SIGURT

Volvo. Recharged.

Gjithmonë kemi ndihmuar në mbrojtjen e njerëzve. Tani poashtu do të ndihmojmë dhe në mbrojtjen e planetit. Kjo është arsyeja kyçe pse ne rimbushim gjithçka që bëjmë.

XC60

VOLVO XC60

TASHME FILLON ME VETEM 35,900 EURO